Penampungan Sokoliman


Di Posting Oleh Admin

Penampungan Sokoliman secara administratif terletak di Dusun Sokoliman, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan secara astronomis berada pada koordinat UTM 49  X: 0461967 dan Y: 9124758. Luas area Penampungan Sokoliman yakni 2000 m2. Penampungan benda cagar budaya Sokoliman merupakan tempat untuk menampung benda cagar budaya hasil pengamanan dari wilayah Desa Bejiharjo. Benda cagar budaya yang ada di Penampungan Sokoliman antara lain berupa kubur batu dan batu-batu menhir. Total keseluruhannya ada 5 buah kubur batu, 7 buah papan kubur batu, dan 137 buah batu menhir.

Kubur batu merupakan kuburan dari masa kebudayaan megalitik yang berbentuk liang lahat dengan diberi lantai dari batu tipis, dengan empat dinding yang terbuat dari batu tipis pula (terdiri atas dua sisi batu panjang dan dua batu pipih yang pendek pada kedua ujungnya) dan selembar batu pipih lain sebagai penutup. Kelima kubur batu yang terdapat di Penampungan Sokoliman ini masih insitu.

Secara garis besar benda cagar budaya yang berada di Penampungan Sokoliman dibedakan menjadi empat kelompok penataan. Pengelompokkan ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam pendeskripsian dan pengecekan benda-benda yang ada di Penampungan Sokoliman, sehingga apabila terjadi kehilangan, kerusakan, ataupun adanya perubahan lainnya dapat diketahui dengan mudah. Berikut ini penataan di Penampungan Sokoliman:

1.   Kelompok I berada di sebelah utara pintu masuk (teras I) atau tepatnya di sisi paling timur Penampungan Sokoliman. Benda cagar budaya yang berada di kelompok I berjumlah 86 buah menhir.

2.   Kelompok II berada di teras kedua Penampungan Sokoliman. Benda cagar budaya yang berada di kelompok II berjumlah 5 buah kubur batu.

3.   Kelompok III berada di teras ketiga Penampungan Sokoliman. Benda cagar budaya yang berada di kelompok III berjumlah 7 buah lempeng batu. 

Masa Prasejarah


Song Tritis
Song Ringin
Song Pucung
Song Peli
Song Nglibeng
Song Ngleses
Song Kombo II
Song Kombo I
Song Kirik
Song Jurug
Song Brangkang
Song Bledek
Gua Tlogo Ciut
Gua Pacul Gowang
Song Drini
Song Watu Lawang
Gua Gobyak
Song Putri
Gua Gunung Tanjung
Gua Gunung Kubon
Song Pring Tali
Song Sumur dan Luweng Sumur
Song Srumbung
Gua Sinaga
Gua Gupak Warak
Song Jrebeng
Gua Kukup II
Gua Kukup I
Gua Grengseng
Gua Bresole
Gua Luweng Songo
Gua Watu Lawang II
Gua Sundak
Song Bawahan II
Song Bawahan I
Song Watu Lawang 1
Gua Nguluran
Gua Luweng
Gua Plelean
Gua Senen
Gua Semurup
Song Tritis
Song Sonoyo
Song Santen
Song Pertapan II
Song Pertapan I
Luweng Tekek
Gua Njero
Gua Braholo
Penampungan Bleberan
Penampungan Sokoliman
Penampungan Gondang
Gua Braholo
Gua Hunian Manusia Purba
Penampungan BCB bergerak (Menhir)

Gallery Photos

Masa Prasejarah Photos, (55)


Masa Klasik Photos, (151)


Masa Islam Photos, (17)


Masa Kolonial Photos, (48)
Back to top