Luweng Tekek


Di Posting Oleh Admin

Luweng Tekek atau Luweng Mojung terletak di Dusun Mojung, Desa Botodayaan, Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada titik koordinat 49L X: 0467770 dan Y: 9101695 dan ketinggian 236 mdpl. Gua ini terletak di kaki bukit karst di tengah-tengah ladang masyarakat sehingga lingkungannya adalah ladang penduduk di antara bukit-bukit karst. Batas sebelah barat, timur dan selatan adalah bukit karst tempat gua ini terletak, sedangkan batas sebelah utara adalah ladang penduduk. Keletakan gua ini relatif jauh dari area perkampungan penduduk dan balai dusun Mojung sekitar 2 km ke arah utara, dengan melewati ladang-ladang penduduk dengan berjalan kaki untuk sampai ke lokasi gua tersebut.

Aspek morfologi. Mulut gua menghadap ke arah utara. Lantai gua lebih dalam sekitar 5 meter dari permukaan tanah sekarang di depan mulut gua. Di depan mulut gua terdapat susunan batu yang membentuk talud yang sepertinya sengaja disusun oleh penduduk setempat untuk mencegah tanah ladang yang terdapat di depan mulut gua mengalami longsor. Situasi ini menyebabkan jalan menuju ke lantai gua relatif vertikal dengan melewati susunan batu yang membentuk talud tersebut. Lebar mulut gua sendiri adalah 6,3 meter dan tinggi 3,27 meter. Jarak dari mulut gua ke dinding dalam gua adalah 6 m. Namun pada bagian tengah dinding tersebut, terdapat lagi sebuah lubang jalan seukuran satu manusia menuju bagian lebih dalam dari gua tersebut. Belum diketahui kedalaman pada bagian ini. Pencahayaan gua relatif kurang baik, agak gelap. Pengamatan yang dilakukan pada lantai gua tidak menemukan adanya temuan-temuan arkeologis permukaan. Dilihat dari aspek morfologinya, gua ini berpotensi sangat kecil pernah digunakan sebagai gua hunian pada masa prasejarah.

Masa Prasejarah


Song Tritis
Song Ringin
Song Pucung
Song Peli
Song Nglibeng
Song Ngleses
Song Kombo II
Song Kombo I
Song Kirik
Song Jurug
Song Brangkang
Song Bledek
Gua Tlogo Ciut
Gua Pacul Gowang
Song Drini
Song Watu Lawang
Gua Gobyak
Song Putri
Gua Gunung Tanjung
Gua Gunung Kubon
Song Pring Tali
Song Sumur dan Luweng Sumur
Song Srumbung
Gua Sinaga
Gua Gupak Warak
Song Jrebeng
Gua Kukup II
Gua Kukup I
Gua Grengseng
Gua Bresole
Gua Luweng Songo
Gua Watu Lawang II
Gua Sundak
Song Bawahan II
Song Bawahan I
Song Watu Lawang 1
Gua Nguluran
Gua Luweng
Gua Plelean
Gua Senen
Gua Semurup
Song Tritis
Song Sonoyo
Song Santen
Song Pertapan II
Song Pertapan I
Luweng Tekek
Gua Njero
Gua Braholo
Penampungan Bleberan
Penampungan Sokoliman
Penampungan Gondang
Gua Braholo
Gua Hunian Manusia Purba
Penampungan BCB bergerak (Menhir)

Gallery Photos

Masa Prasejarah Photos, (55)


Masa Klasik Photos, (151)


Masa Islam Photos, (17)


Masa Kolonial Photos, (48)
Back to top