Gua Semurup


Di Posting Oleh Admin

Gua Semurup secara administratif terletak di Dusun Duwet, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan secara astronomis berada pada koordinat 49 L, X: 0465491 dan Y: 9096498. Gua ini berada pada ketinggian 131 meter di atas permukaan laut. Ukuran mulut Gua Semurup yaitu tinggi 3,45 m dan lebar 5,65 m. Gua menghadap ke timur. Mulut gua berada di lereng perbukitan. Terdapat stalagtit dan stalagmit aktif. Di dalam goa terdapat tembusan di sebelah barat (mirip lorong), terdapat dua buah pintu masuk dengan mulut gua sebelah kiri lebih lebar dari sisi kanan. Saat ini digunakan sebagai sarang burung sriti. Gua Semurup memiliki kedalaman 25 meter.

Masa Prasejarah


Song Tritis
Song Ringin
Song Pucung
Song Peli
Song Nglibeng
Song Ngleses
Song Kombo II
Song Kombo I
Song Kirik
Song Jurug
Song Brangkang
Song Bledek
Gua Tlogo Ciut
Gua Pacul Gowang
Song Drini
Song Watu Lawang
Gua Gobyak
Song Putri
Gua Gunung Tanjung
Gua Gunung Kubon
Song Pring Tali
Song Sumur dan Luweng Sumur
Song Srumbung
Gua Sinaga
Gua Gupak Warak
Song Jrebeng
Gua Kukup II
Gua Kukup I
Gua Grengseng
Gua Bresole
Gua Luweng Songo
Gua Watu Lawang II
Gua Sundak
Song Bawahan II
Song Bawahan I
Song Watu Lawang 1
Gua Nguluran
Gua Luweng
Gua Plelean
Gua Senen
Gua Semurup
Song Tritis
Song Sonoyo
Song Santen
Song Pertapan II
Song Pertapan I
Luweng Tekek
Gua Njero
Gua Braholo
Penampungan Bleberan
Penampungan Sokoliman
Penampungan Gondang
Gua Braholo
Gua Hunian Manusia Purba
Penampungan BCB bergerak (Menhir)

Gallery Photos

Masa Prasejarah Photos, (55)


Masa Klasik Photos, (151)


Masa Islam Photos, (17)


Masa Kolonial Photos, (48)
Back to top