Gua Senen


Di Posting Oleh Admin

Gua Senen secara administratif terletak di Dusun Duwet, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan secara astronomis berada pada koordinat 49 L, X: 0465399 dan Y: 9096609, tepatnya berada di sebelah barat Gua Semurup. Gua ini berada pada ketinggian 126 meter di atas permukaan laut. Ukuran mulut Gua Senen yaitu tinggi 1,8 m dan lebar 3, 86 m.

Gua menghadap ke tenggara, berada di daerah perbukitan. Terdapat stalagtit dan stalagmit aktif. Di dalam gua tidak terdapat sungai. Mulut gua kecil namun ruangan di dalamnya luas. Gua ini tidak terdapat akses untuk masuk, apabila mau masuk harus turun  menuruni jurang sedalam 5 meter. Gua ini banyak didatangi untuk kegiatan mahasiswa pecinta alam. Di sebelah tenggara Gua Senen terdapat mata air yang berasal dari pegunungan. Kedalaman gua ini yakni 5 meter.

Masa Prasejarah


Gua Bresole
Gua Luweng Songo
Gua Watu Lawang II
Gua Sundak
Song Bawahan II
Song Bawahan I
Song Watu Lawang 1
Gua Nguluran
Gua Luweng
Gua Plelean
Gua Senen
Gua Semurup
Song Tritis
Song Sonoyo
Song Santen
Song Pertapan II
Song Pertapan I
Luweng Tekek
Gua Njero
Gua Braholo
Penampungan Bleberan
Penampungan Sokoliman
Penampungan Gondang
Gua Braholo
Gua Hunian Manusia Purba
Penampungan BCB bergerak (Menhir)

Gallery Photos

Masa Prasejarah Photos, (26)


Masa Klasik Photos, (150)


Masa Islam Photos, (10)


Masa Kolonial Photos, (18)
Back to top