Gua Plelean


Di Posting Oleh Admin

Gua Plelean secara administratif terletak di Dusun Duwet, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan secara astronomis berada pada koordinat 49 L, X: 0466101 dan Y: 9096574. Gua ini berada di lereng perbukitan pada ketinggian 140 meter di atas permukaan laut. Ukuran mulut Gua Plelean yaitu tinggi 0,7 m dan lebar 3 m.

Gua menghadap ke selatan. Mulut gua berada di bawah lereng perbukitan. Terdapat stalagtit dan stalagmit aktif. Di mulut gua terdapat air yang mengalir ke dalam, keadaan gua semakin ke dalam semakin luas. Menurut informasi dari Wahyu (informan dari Dusun Duwet, Purwodadi, Tepus) yang pernah menelusuri gua tersebut, di dalam gua pernah ditemukan fosil hewan dan terdapat  aneka satwa air seperti  lele dan udang albino.

Masa Prasejarah


Gua Bresole
Gua Luweng Songo
Gua Watu Lawang II
Gua Sundak
Song Bawahan II
Song Bawahan I
Song Watu Lawang 1
Gua Nguluran
Gua Luweng
Gua Plelean
Gua Senen
Gua Semurup
Song Tritis
Song Sonoyo
Song Santen
Song Pertapan II
Song Pertapan I
Luweng Tekek
Gua Njero
Gua Braholo
Penampungan Bleberan
Penampungan Sokoliman
Penampungan Gondang
Gua Braholo
Gua Hunian Manusia Purba
Penampungan BCB bergerak (Menhir)

Gallery Photos

Masa Prasejarah Photos, (26)


Masa Klasik Photos, (150)


Masa Islam Photos, (10)


Masa Kolonial Photos, (18)
Back to top