Gua Sundak


Di Posting Oleh Admin

Gua Sundak secara administratif terletak di Dusun Pole Gundis I, Desa Sidoarjo, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Pantai Sundak. Secara astronomis Gua Sundak berada pada koordinat 49 L, X: 0456788, Y: 9099521 dan di ketinggian  21 meter di atas permukaan laut. Ukuran mulut Gua Sundak yaitu tinggi 1,9 m dan lebar 1,1 m.

Gua menghadap tenggara. Di dalam gua terdapat air payau dengan kedalaman  ± 9 m yang  digunakan untuk mengairi tambak udang di sebelah timur. Terdapat stalagtit tidak aktif. Di dalam gua terdapat tangga dari semen dan tiga buah kotak untuk meletakkan diesel. Mulut gua berjumlah dua buah, mulut gua di sebelah utara digunakan untuk tempat selang air diesel dan mulut gua di selatan untuk jalan masuk. Di atas gua terdapat bak penampungan air yang dahulunya diambil dengan cara dipikul untuk disalurkan ke bak air yang terdapat di kamar mandi umum di sebelah timur.

Masa Prasejarah


Song Tritis
Song Ringin
Song Pucung
Song Peli
Song Nglibeng
Song Ngleses
Song Kombo II
Song Kombo I
Song Kirik
Song Jurug
Song Brangkang
Song Bledek
Gua Tlogo Ciut
Gua Pacul Gowang
Song Drini
Song Watu Lawang
Gua Gobyak
Song Putri
Gua Gunung Tanjung
Gua Gunung Kubon
Song Pring Tali
Song Sumur dan Luweng Sumur
Song Srumbung
Gua Sinaga
Gua Gupak Warak
Song Jrebeng
Gua Kukup II
Gua Kukup I
Gua Grengseng
Gua Bresole
Gua Luweng Songo
Gua Watu Lawang II
Gua Sundak
Song Bawahan II
Song Bawahan I
Song Watu Lawang 1
Gua Nguluran
Gua Luweng
Gua Plelean
Gua Senen
Gua Semurup
Song Tritis
Song Sonoyo
Song Santen
Song Pertapan II
Song Pertapan I
Luweng Tekek
Gua Njero
Gua Braholo
Penampungan Bleberan
Penampungan Sokoliman
Penampungan Gondang
Gua Braholo
Gua Hunian Manusia Purba
Penampungan BCB bergerak (Menhir)

Gallery Photos

Masa Prasejarah Photos, (55)


Masa Klasik Photos, (151)


Masa Islam Photos, (17)


Masa Kolonial Photos, (48)
Back to top