Gua Bresole


Di Posting Oleh Admin

Gua Bresole secara administratif terletak di Dusun Gupakan, Desa Giripanggung, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara astronomis Gua Bresole berada pada koordinat 49 L, X: 0465192 dan Y: 9102723. Ukuran mulut Gua Bresole yaitu tinggi 5,2 m dan lebar 4,3 m.

Gua berada di  bawah lereng perbukitan di area tegalan. Di dalam gua terdapat resapan air, semakin ke dalam  semakin menyempit.  Panjang gua yang bisa dijangkau sepanjang  9 meter. Gua ini biasa digunakan untuk berteduh para peladang . Di sebelah utara gua ini terdapat sebuah luweng.

Masa Prasejarah


Gua Bresole
Gua Luweng Songo
Gua Watu Lawang II
Gua Sundak
Song Bawahan II
Song Bawahan I
Song Watu Lawang 1
Gua Nguluran
Gua Luweng
Gua Plelean
Gua Senen
Gua Semurup
Song Tritis
Song Sonoyo
Song Santen
Song Pertapan II
Song Pertapan I
Luweng Tekek
Gua Njero
Gua Braholo
Penampungan Bleberan
Penampungan Sokoliman
Penampungan Gondang
Gua Braholo
Gua Hunian Manusia Purba
Penampungan BCB bergerak (Menhir)

Gallery Photos

Masa Prasejarah Photos, (26)


Masa Klasik Photos, (150)


Masa Islam Photos, (10)


Masa Kolonial Photos, (18)
Back to top