Song Sumur dan Luweng Sumur


Di Posting Oleh Admin

Song Sumur dan Luweng Sumur secara administratif terletak di Dusun Ngasem, Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Song Sumur dan Luweng Sumur berada pada koordinat UTM 49L, X: 0452487 dan Y: 9109380 dengan ketinggian 237 meter di atas permukaan air laut. Gua menghadap ke timur dan luweng berada di sebelah utaranya.

Song Sumur dan Gua Sumur memiliki pintu I berukuran lebar 10 meter dan tinggi 30 meter. Pintu II memiliki ukuran lebar 10 meter dan tinggi 30 meter. Song Sumur dan Luweng Sumur berada di ladang milik Notosukardi. Song dan gua pernah difungsikan sebagai tempat menyimpan padi.

(Sumber: Laporan Inventarisasi Gua dan Song di Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012)

Masa Prasejarah


Song Tritis
Song Ringin
Song Pucung
Song Peli
Song Nglibeng
Song Ngleses
Song Kombo II
Song Kombo I
Song Kirik
Song Jurug
Song Brangkang
Song Bledek
Gua Tlogo Ciut
Gua Pacul Gowang
Song Drini
Song Watu Lawang
Gua Gobyak
Song Putri
Gua Gunung Tanjung
Gua Gunung Kubon
Song Pring Tali
Song Sumur dan Luweng Sumur
Song Srumbung
Gua Sinaga
Gua Gupak Warak
Song Jrebeng
Gua Kukup II
Gua Kukup I
Gua Grengseng
Gua Bresole
Gua Luweng Songo
Gua Watu Lawang II
Gua Sundak
Song Bawahan II
Song Bawahan I
Song Watu Lawang 1
Gua Nguluran
Gua Luweng
Gua Plelean
Gua Senen
Gua Semurup
Song Tritis
Song Sonoyo
Song Santen
Song Pertapan II
Song Pertapan I
Luweng Tekek
Gua Njero
Gua Braholo
Penampungan Bleberan
Penampungan Sokoliman
Penampungan Gondang
Gua Braholo
Gua Hunian Manusia Purba
Penampungan BCB bergerak (Menhir)

Gallery Photos

Masa Prasejarah Photos, (55)


Masa Klasik Photos, (151)


Masa Islam Photos, (17)


Masa Kolonial Photos, (48)
Back to top