Masjid Sulthoni Wotgaleh


Di Posting Oleh Admin

Masjid Sulthoni Wotgaleh terletak di dusun Noyokerten, Sendangtirto, Berbah, Sleman, tepatnya di sebelah selatan Bandara Adisucipto Yogyakarta. Masjid ini didirikan pada masa Mataram Islam, tahun 1600 M dan dikenal sebagai salah satu Masjid Pathok Negoro. Selain berfungsi religius, juga sebagai tempat pertahanan rakyat. Di belakang masjid ini terdapat makam Hastono Wotgaleh, tempat Panembahan Purubaya I (putera Panembahan Senopati Mataram) dan kerabatnya dimakamkan.

Masa Islam


Pesanggrahan Ambarrukmo
Masjid Banyusumurup
Masjid Giriloyo
Masjid Sulthonain Nitikan
Masjid Sulthoni Wotgaleh
Masjid Sela
Gua Selarong
MASJID MARGOYUWONO
MAKAM GIRILOYO
KOMPLEKS MAKAM IMOGIRI
KOMPLEKS MAKAM BANYUSUMURUP
PANGGUNG KRAPYAK
MASJID PURA PAKUALAMAN
MASJID GEDHE KAUMAN
Benteng Cepuri Kotagede
Situs Warungboto
Masjid Plosokuning, Ploso Kuning

Gallery Photos

Masa Prasejarah Photos, (55)


Masa Klasik Photos, (151)


Masa Islam Photos, (17)


Masa Kolonial Photos, (48)
Back to top